Algemene voorwaarden

Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten zijn hebben wij enkele huisregels opgesteld. Hieronder volgt een korte samenvatting.

In order to make your stay as pleasant as possible, we have established terms and conditions. Below is a brief summary.

 • Hebt u vragen over de B&B, de omgeving of welk onderwerp dan ook, meldt u bij ons en wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. If you have any questions, ask us.
 • Gebreken die opgemerkt worden tijdens uw verblijf dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden om ons in staat te stellen dit voor u op te lossen. Defects which are noted during your stay must be reported to us as soon as possible so we are able to fix them.
 • Koffie en thee is gratis. Drankjes uit de minibar betaalt u contant voor u vertrekt. The use of coffee and tea is for free. Drinks from the minibar are paying cash before your departure.
 • Wij hanteren binnenshuis een niet-rokenbeleid. Binnen roken kost u een vergoeding van € 250. Buiten roken is toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats. Wij vragen u wel indien u rookt op uw eigen terras, de deur van uw kamer naar het terras, te sluiten. This is a no smoking area. Outside smoking is permitted in the designated area. Close doors when you smoke outside.
 • Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en handel en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. Prostitutie en andere verboden activiteiten zijn niet toegestaan.
  Noise, alcohol abuse and trafficking and use of (soft) drugs are prohibited. Prostitution and other illegal activities are not allowed.
 • Gasten worden verzocht de inrichting van de kamer te respecteren. Het is niet toegestaan meubels van de kamer te verplaatsen en/of de kamer naar eigen smaak in te richten zonder toestemming van de eigenaar. Het is verboden eigen kaarsen, theelichtjes of ander open vuur te gebruiken in de kamer.
  Guests are requested to respect the decor of the room. It is not allowed to move furniture and to furnish the room according to your personal taste without permission of the owner. It is forbidden to use candles, tea lights or other open fire in the room.
 • Van de gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de geboden spullen omgaan. Andere personen dan de personen die verblijven als gast hebben zonder toestemming van de beheerder geen vrije toegang tot het terrein, de woning of het gastenverblijf. We expect our guests to handle our properties responsible and with care.
  Persons other than the persons staying as a guest without having permission from the Administrator do not have free access to the grounds, the house or the guest house.
 • Het is niet toegestaan om de sleutel van de B&B af te staan aan derden. Verlies van sleutels moeten wij helaas in rekening brengen. Hiervoor vragen wij €35,= per verloren sleutel.
  It is not allowed to give the key of the B&B to other people. Unfortunately, we have to charge for the loss of keys. For this we ask € 35,= per lost key
 • Wij gunnen u een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik. We wish you a carefree stay. However, we are not responsible for any loss, accident, personal injury, medical expense or damage to property caused by personal negligence or by circumstances beyond our control.
 • Parkeren op ons terrein is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen. Parking on our site is at your own risk. We are not liable for damage to your property.
 • Gasten dienen geluidsoverlast in en om onze B&B en op ons terrein te voorkomen. Guests should avoid noise nuisance in and around our B&B and on our property.
 • De kamer dient netjes te worden gehouden. The room must be kept tidy.
 • Indien u uw kamer verlaat vragen wij u deze op slot te draaien. If you leave your room, we ask you to lock it.
 • Help ons met het besparen van energiekosten door te doen alsof u bij u thuis bentHelp us save energy costs by pretending you are at home.

Wij wensen u een prettig verblijf. We wish you a very pleasant stay

Voor de uitgebreide algemene voorwaarden klikt u op de knop hieronder. . Click on the button below for the detailed terms and conditions